תקנון האתר

1. תנאים כלליים:

1.1. www.modernbyme.co.il הינו אתר אינטרנט השייך לבעלי העסק והמותג ModerN ח״פ: 039266267 (להלן: "ModerN").

1.2. הגלישה, השימוש והרכישות המתקיימות באתר ע"י כל משתמש מהווה הסכמה ואישור לתנאי תקנון זה.

1.3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

1.4. השימוש באתר, לרבות עריכת הזמנה באמצעותו, מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

1.5. ModerN הינו אתר אינטרנט המציע למשתמשים בו מוצרים לקניה דרך האתר.

1.6. השימוש באתר מותנה ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, או בעל חשבון PayPal תקף.

1.7. השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד, חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור ModerN.

1.8. המשתמש אינו רוכש ואינו מקבל זכויות יוצרים כלשהן משימוש באתר או במוצריו, כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרי החברה לצרכים שאינם פרטיים מהווה הפרה של זכויות היוצרים של בעלי האתר ו/או העסק.

1.9. ייתכן כי מחירי המוצרים המוצגים באתר ישתנו מעת לעת.

1.10. תמונות המוצרים המתפרסמים באתר הינם להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים שאינם משמעותיים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את החברה ולא תהווה עילה לביטול ההזמנה.

1.11. ModerN ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר על כל שימושיו או במוצר.

1.12. טעות סופר בתיאור המוצר אינה תחייב את ModerN בכל צורה שהיא.

1.13. התמונות המופיעות באתר עשויות לכלול פריטים אשר אינם מוצעים למכירה.

1.14. כל המוצרים המופיעים באתר ModerN כפופים לזכויות יוצרים ע"פ חוק.

1.15. ModerN רשאית לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים בו מעת לעת. על כן על המשתמש המבצע הזמנה באתר לוודא ולקרוא את תקנון הזמנות זה בכל הזמנה ולאשרו.

2. רכישות באתר:

2.1. הזמנות המבוצעות באתר אינן מאושרות באופן אוטומטי והן תלויות באישור ModerN על מנת לבצען. אישור ModerN מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידו, זמינות מלאי ואזורי משלוח. ModerN  שומרת על זכותה לסרב לביצוע הזמנה מכל סיבה שהיא עפ"י דין.

2.2. על מנת לבצע רכישה יש תחילה לבחור מוצר, המוצר יתווסף לסל הקניות, להשלמת תהליך הקניה הלקוח יכנס לסל הקניות וימלא פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי/PayPal לצורך תשלום ומשלוח המוצר.

2.3. לכל מוצר יוצג "דף מוצר" ובו פרטי המוצר ומחירו.

2.4. ModerN רשאית מעת לעת לעדכן את דפי המוצר, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים אשר אזלו מן המלאי וכמו כן לשנות את מחיר המוצר.

2.5. לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי/PayPal תישלח ללקוח קבלה על הקניה לכתובת דוא"ל שהלקוח העביר בעת ההזמנה.

2.6. במידה והעסקה לא אושרה הלקוח יקבל על כך הודעה.

2.7. ניתן לבצע תשלום בכרטיסי האשראי: ויזה, מאסטר כארד או PayPal.

2.8. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.

3. אספקת המוצרים:

3.1. המזמין באתר מצהיר כי ידוע לו כי אספקת המוצרים תיעשה ע"י חברת שילוח עצמאית ו/או אמצעי שילוח אחר. אספקת המוצרים תיעשה תוך תקופה שתיקבע על ידי ModerN בעת ההזמנה ואלו יחולו ממועד אישור ModerN לביצוע ההזמנה. מובהר כי זמני האספקה הינם זמנים משוערים, יתכנו שינויים בזמני האספקה. ModerN אינה מתחייבת בשום צורה לזמני אספקה וכל עיכוב שחל שאינו בשליטתה אינו מחייב אותה.

3.2. אספקת המוצרים כרוכה בתשלום ובאישור ההזמנה על ידי ModerN אלא אם צוין אחרת בעת תהליך ההזמנה והתשלום. במידה וההזמנה לא תאושר מכל סיבה שהיא והלקוח שילם בעבורה, יוחזר כספו של הלקוח בתוך 30 ימים מיום ההודעה על אי אישור ההזמנה.

3.3. עלות המשלוח תלויה בסוג המוצר שנקנה. מידע בדבר דמי המשלוח יועבר למזמין בעת ההזמנה וישולמו בנוסף לתשלום בגין המוצר אלא אם נקבע אחרת במפורש על ידי ModerN.

3.4. מוצהר על ידי המזמין כי ידוע לו ששירות המשלוחים בעבור מוצרים הנמכרים באתר ModerN  הינו שירות חיצוני, על כן במידה והמוצר לא סופק על פי זמני האספקה המפורטים באתר, על הלקוח לידע את העסק, באמצעות פרטי ההתקשרות בסעיף 7 להלן באופן מידי על מנת שתוכל לערוך בירור בעניין. במקרה כזה, אין ModerN חייבת בכל חיוב בגין איחור באספקה.

4. ביטול עסקת רכישה:

4.1. הודעה בדבר ביטול הרכישה מכל סיבה שהיא ע"י הלקוח תהיה בהתאם להוראות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ובכפוף לכל דין.

4.2. ביטול הרכישה יעשה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר כבר נשלח כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר לחברה על חשבונו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, הוא באריזתו המקורית, אינו ניזוק ואינו פגום בצורה כלשהי.

4.3. ביטול עסקת רכישה זו כפופה להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (פרק עסקת מכר מרחוק) ובעת הביטול ישלם הלקוח דמי ביטול בגין כל מוצר שהוזמן בגובה 100 ₪ או 5%, לפי הנמוך.

4.4. בעת ביטול רכישה ובמידה ו- ModerN ביצעה הזמנה לשליחות עבור המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח בעבור השליחות שהוזמנה לא יוחזר.

4.5. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות שליחות חיצונית ו/או גורם אחר ואינו מחזיר את המוצר בעצמו, הוא מעניק ל-ModerN את שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם המוצר ניזוק ואם לאו.

4.6. באם נפל פגם במוצר שהוחזר בעת הגעתו חזרה ל-ModerN, הרי שהלקוח מקבל את קביעת ModerN  לעניין זה ובמידה וישנו פגם, כספו של הלקוח לא יוחזר.

4.7. ביטול הרכישה יתבצע באמצעות משלוח דואר לכתובת הדואר האלקטרוני של ModerN.

5. תשלום ואישור חברת האשראי:

5.1. סעיף זה בא להוסיף על סעיף 2 לעיל ואינו בא לגרוע ממנו.

5.2. עם קבלת הזמנת המוצר, ModerN תבצע בדיקה של פרטי האשראי שנמסר על ידי המזמין מול חברת כרטיסי האשראי. אישור חברת כרטיסי האשראי לפרטי העסקה הינו תנאי הכרחי לקיום העסקה ויהווה אישור לקיומה, החל במועד מתן האישור. עם קבלת האישור תפעל ModerN לאספקת המוצר.

5.3. בכפוף לאישור חברת האשראי לפרטי העסקה ופרטי כרטיס האשראי, יחויב המזמין בגין ההזמנה.

5.4. היה וחברת האשראי לא העניקה את האישור הנדרש לקיום העסקה, ModerN תיידע את הלקוח, בהקדם האפשרי בדבר אי מתן האישור לקיום העסקה ואת סיבת הסירוב, ככל ומידע זה יהיה בידיה.

5.5. במקרה בו חברת האשראי לא תעניק את האישור המתאים לקיום העסקה, מתחייב המזמין באתר להעביר את פרטי העסקה הנכונים, כך שיאושרו על ידי חברת האשראי, בתוך 7 ימים מיום בו נודע למזמין כי חברת האשראי לא העניקה את האישור הנדרש לקיום העסקה, זאת לשביעות רצונה המלא של ModerN ו/או חברת כרטיסי האשראי.

5.6. היה והמזמין לא יעניק את האישור מחדש, בתוך אותם 7 ימים שניתנו לו בנסיבות המתוארות לעיל, תהא ModerN רשאית לבטל את ההזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. סודיות:

6.1. המידע הנמסר על ידי המזמין באמצעות האתר בעת הליך ההזמנה נשמר באופן קפדני ואינו מועבר על ידי ModerN על ידי אף גורם זר, לרבות לא גורם זר הקשור ב-ModerN.

6.2. ModerN לא תעשה כל שימוש במידה שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באתר ללא רשותו אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י הדין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. ModerN תעשה שימוש במידע אך ורק עבור עובדיה ומנהלי האתר וזאת לצורך מתן השירות למזמין ולצורך זה בלבד.

6.3. ModerN נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. כל העברה של מידע על פרטי כרטיס האשראי מועבר בצורה מוצפנת לפי תקן. ModerN לא תהיה אחראית בגין כל זליגת מידע בעקבות מקרה שאינו בשליטתה.

6.4. פרטי התשלום בכרטיס אשראי של המזמין הינם שמורים ומוצפנים על ידי חברת הסליקה המבצעת את הסליקה בפועל, היא חברת ישראכרט בע"מ והן על ידי הפלטפורמה של אתר ModerN, חברת wix. פרטי כרטיס האשראי לא מועברים ל-ModerN ואין לה גישה אליהם.

6.5. המשלמים באמצעות חשבון PayPal יועברו לאתר בו יאמתו את חשבונם ב-PayPal והתשלום יבוצע באופן חיצוני לאתר ModerN, על כל המשתמע מכך. תשלום בדרך זו אינה באחריות ModerN אלא באחריות אתר PayPal בלבד.

6.6. במקרה בו זלג מידע כלשהו מהאתר, בצורה שאין בשליטת ModerN, היא לא תהיה אחראית בגין זליגה זו או הנזקים שיגרמו בגינו.

7. שירות לקוחות:

7.1. לכל שאלה בכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא"ל של  ModerN: info@modernbyme.co.il

7.2. לא ניתן לבצע כל הזמנה דרך כתובת הדוא"ל של החברה, אלא אם נמסר למזמין אחרת באופן פרטני.

7.3. ModerN מתחייבת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הלקוח ולא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר ולצורכי שמירת קשר עם הלקוח.

7.4. ModerN ומנהלי האתר אינם אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא אשר יגרם ללקוח אם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורם עוין בדרך שלא בשליטתם.

8. הצטרפות לרשימת התפוצה (Newsletter) של ModerN

8.1. באפשרות כל מבקר באתר להירשם לרשימת התפוצה של ModerN.

8.2. רישום לרשימת התפוצה על ידי המבקר באתר, מהווה הסכמתו לקבל מסרים פרסומיים מטעם ModerN לפי החוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

8.3. ModerN מתחייבת בפני הנרשמים לרשימת התפוצה שלה כי לא תעביר את המידע שהם מעבירים לה לכל גורם זר, לרבות גורם הקשור ב-ModerN.

8.4. ModerN מתחייבת בפני הנרשמים לרשימת התפוצה שלה כי תעביר את המידע שלהם אך ורק לצרכי האתר, לרבות קידום מכירות, מבצעים באתר, מוצרים ושירותים חדשים וכיוצ"ב. בעלי אתר ModerN ועובדיו הינם היחידים שלהם גישה לפרטי המצטרפים לרשימת התפוצה.

9. דין ושיפוט

9.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוקים אלה בלבד ויתבררו, במידת הצורך, בבית המשפט השלום בטבריה ובו בלבד.